Morning Star Travel: บริการจัดทัวร์ญี่ปุ่น จัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเก๊า และ ทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ กับแพ็จเกจทัวร์คุณภาพ ราคาคุ้มค่า บริการประทับใจ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดสัมมนา ดูงาน สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยทีมงานมืออาชีพชำนาญเส้นทางมีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ยุโรป

ติดต่อสอบถาม
morningstar-facebook
Add Line Friends

แพคเกจทัวร์เกาหลี

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 22,900.-

รหัสทัวร์ : KR34
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 19,900.-

รหัสทัวร์ : KR33
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 17,900.-

รหัสทัวร์ : KR32
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 16,900.-

รหัสทัวร์ : KR31
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 20,900.-

รหัสทัวร์ : EA-8788
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 17,900.-

รหัสทัวร์ : EA-7894
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มกราคม 2560

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 59,900.-

รหัสทัวร์ : NRT06
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

28 ธ.ค. 60- 01 ม.ค. 61

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 28,900.-

รหัสทัวร์ : JX4585
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 26,900.-

รหัสทัวร์ : CU-478
สายการบิน : SCOOT AIR
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 25,991.-

รหัสทัวร์ : GT-NRT-XJ25
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 30,999.-

รหัสทัวร์ : GT-NRT-XJ25-Nov-A
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 29,888.-

รหัสทัวร์ : XW02
สายการบิน : NOKSCOOT
ระยะเวลา : 6วัน 4คืน

ออกเดินทาง

ธันวาคม 2560

แพคเกจทัวร์ยุโรป

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 79,900.-

รหัสทัวร์ : ER-778
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 9 วัน 6คืน

ออกเดินทาง

20-28 ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 99,900-.

รหัสทัวร์ : ER-777
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 9วัน 6คืน

ออกเดินทาง

ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 94,900.-

รหัสทัวร์ : ER-776
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 9 วัน 6คืน

ออกเดินทาง

26 ธันวาคม -3 มกราคม 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 82,900.-

รหัสทัวร์ : ER-775
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน

ออกเดินทาง

พฤศจิกายน 60

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 91,900.-

รหัสทัวร์ : ER-774
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 9 วัน 6คืน

ออกเดินทาง

24 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 49,999.-

รหัสทัวร์ : EURO19
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 8 วัน

ออกเดินทาง

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561

แพคเกจทัวร์จีน

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 13,777.-

รหัสทัวร์ : PVG03
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 5วัน 3คืนฃ

ออกเดินทาง

กันยายน – ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 18,888.-

รหัสทัวร์ : CSX02
สายการบิน : AIR ASIA
ระยะเวลา : 6วัน 5คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม – ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 13,888.-

รหัสทัวร์ : CKG03
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

กันยายน – ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 33,799.-

รหัสทัวร์ : SHTGCTU3
สายการบิน : THAI AIRWAY INTERNATIONAL
ระยะเวลา : 6วัน 5คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 16,799.-

รหัสทัวร์ : SH3UCTU11
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 36,799.-

รหัสทัวร์ : SHCAHRB3
สายการบิน : AIR CHINA
ระยะเวลา : 6วัน 4คืน

ออกเดินทาง

ธันวาคม-มกราคม 2561

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 9,999.-

รหัสทัวร์ : HKG10
สายการบิน : CATHEY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

พฤศจิกายน 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 9,999.-

รหัสทัวร์ : HKG01
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

ออกเดินทาง

พฤศจิกายน 60 - พฤษภาคม 61

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 14,900.-

รหัสทัวร์ : HK-7874
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ออกเดินทาง

ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 27,900.-

รหัสทัวร์ : HK-5587
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ออกเดินทาง

ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 12,999.-

รหัสทัวร์ : HKG07
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 24,900.-

รหัสทัวร์ : HKG05
สายการบิน : Hong Kong Airlines
ระยะเวลา : 4วัน 2คืน

ออกเดินทาง

ธันวาคม 2560

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 19,999.-

รหัสทัวร์ : TW-8874
สายการบิน : Nok Scoot
ระยะเวลา : 6วัน 4คืน

ออกเดินทาง

07-12 พ.ย. 2560
07-12 ธ.ค. 2560
21-25 ธ.ค. 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 14,777.-

รหัสทัวร์ : TPE07
สายการบิน : Nok Scoot
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560

ราคาทัวร์ : 17,999.-

รหัสทัวร์ : SHWTPE10
สายการบิน : NOK SCOOT
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561

ราคาทัวร์ : 37,799.-

รหัสทัวร์ : SHCITPE4
สายการบิน : CHINA AIRLINE
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน

ออกเดินทาง

30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 37,799.-

รหัสทัวร์ : SHCITPE3
สายการบิน : CHINA AIRLINE
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน

ออกเดินทาง

28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2561

ราคาทัวร์ : 20,777.-

รหัสทัวร์ : TPE13
สายการบิน : EVA AIR
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

กันยายน – ธันวาคม 2560

แพคเกจทัวร์พม่า

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 13,900.-

รหัสทัวร์ : PM145
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 10,888 .-

รหัสทัวร์ : RGN04
สายการบิน : Thai Lion Air (SL) / AIR ASIA X
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 10,888.-

รหัสทัวร์ : MDL02
สายการบิน : Myanmar Airways
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม – ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 13,888.-

รหัสทัวร์ : MDL01
สายการบิน : MYANMAR AIRLINE
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม – ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 9,888.-

รหัสทัวร์ : MM0018M MDL
สายการบิน : Myanmar Airways
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560

ราคาทัวร์ : 11,500.-

รหัสทัวร์ : VT001SL
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม-ธันวาคม 2560