Morning Star Travel: บริการจัดทัวร์ญี่ปุ่น จัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเก๊า และ ทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ กับแพ็จเกจทัวร์คุณภาพ ราคาคุ้มค่า บริการประทับใจ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดสัมมนา ดูงาน สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยทีมงานมืออาชีพชำนาญเส้นทางมีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ยุโรป

ติดต่อสอบถาม
morningstar-facebook
Add Line Friends

แพคเกจทัวร์เกาหลี

ราคาทัวร์ : 16,900.-

รหัสทัวร์ : BTK-004
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 11,900.-

รหัสทัวร์ : BTK-001
สายการบิน : T'way (TW)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - สิงหาคม 2560

ราคาทัวร์ : 11,900.-

รหัสทัวร์ : 35-BOMA0507-2
สายการบิน : Jin Air
ระยะเวลา : 5 วัน

ออกเดินทาง

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2017

ราคาทัวร์ : 12,900.-

รหัสทัวร์ : 35-BCSK0308-2
สายการบิน : Jeju Air,Eastar* Jet ,T’way
ระยะเวลา : 5 วัน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - สิงหาคม2017

ราคาทัวร์ : 15,900.-

รหัสทัวร์ : 35-BBGD0408-2
สายการบิน : JEJU AIR/Eastar Jet
ระยะเวลา : 5 วัน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - สิงหาคม 2017

ราคาทัวร์ : 12,900.-

รหัสทัวร์ : 35-BK0600-1
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
ระยะเวลา : 5 วัน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - สิงหาคม 2560

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาทัวร์ : 39,991.-

รหัสทัวร์ : GT-CTS-TG02
สายการบิน : THAI AIRWAY
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม – กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : 37,991.-

รหัสทัวร์ : GT-CTS-TG01
สายการบิน : Thai Airway
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม – กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : 25,999.-

รหัสทัวร์ : GT-NRT XJ16
สายการบิน : Thai Air Asia X
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

กรกฎาคม – กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : 18,888.-

รหัสทัวร์ : TZ10.1
สายการบิน : SCOOT AIR (TZ)
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

ออกเดินทาง

กรกฎาคม - สิงหาคม 2560

ราคาทัวร์ : 18,888.-

รหัสทัวร์ :
สายการบิน : SCOOT
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม-กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 20,888.-

รหัสทัวร์ : TZ006
สายการบิน : SCOOT AIR (TZ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - กรกฎาคม 2560

แพคเกจทัวร์ยุโรป

ราคาทัวร์ : 59,900 -

รหัสทัวร์ : EK012
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 9 วัน

ออกเดินทาง

กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 52,900.-

รหัสทัวร์ : EK011
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 7 วัน

ออกเดินทาง

8 – 14 สิงหาคม 60

ราคาทัวร์ : 39,900.-

รหัสทัวร์ : EK010
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 7 วัน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560

ราคาทัวร์ : 49,900.-

รหัสทัวร์ : EK009
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 7 วัน

ออกเดินทาง

23 – 29 สิงหาคม 2560

ราคาทัวร์ : 59,900.-

รหัสทัวร์ : EK008
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 7 วัน

ออกเดินทาง

กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
ทัวร์ยุโรป: อังกฤษ 7 วัน

ราคาทัวร์ : 55,500.-

รหัสทัวร์ :
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 7 วัน

ออกเดินทาง

03-09 พฤศจิกายน 2560

แพคเกจทัวร์จีน

ราคาทัวร์ : 16,900.-

รหัสทัวร์ : GT-HAK HU01
สายการบิน : Hainan Airlines
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน 2560

ราคาทัวร์ : 21,799.-

รหัสทัวร์ : SHFMPVG5
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

ออกเดินทาง

กรกฎาคม-ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 11,799.-

รหัสทัวร์ : SHWECSX2
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน – ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 15,999.-

รหัสทัวร์ : SHXWNKG4
สายการบิน : Nok Scoot
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 16,799.-

รหัสทัวร์ : SHWECSX4
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

ออกเดินทาง

พฤศจิกายน - มกราคม 2561

ราคาทัวร์ : 28,999.-

รหัสทัวร์ : SHWECGO3
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม 2560

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง

ราคาทัวร์ : 10,999.-

รหัสทัวร์ : GT-HKG CX03
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - กรกฎาคม 2560

ราคาทัวร์ : 14,900.-

รหัสทัวร์ : HKTG05
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ) - HONGKONG AIRLINE (HX)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : 14,900.-

รหัสทัวร์ : HKTG04
สายการบิน : CATHEY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2560

ราคาทัวร์ : 10,900.-

รหัสทัวร์ : HKTG03
สายการบิน : CATHEY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : 11,900.-

รหัสทัวร์ : HKTG02
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ)
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

พฤษภาคม - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 9,900-

รหัสทัวร์ : HKTG01
สายการบิน : CATHEY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ออกเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2060

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

ราคาทัวร์ : 16,900.-

รหัสทัวร์ : HN-TW
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 15,799.-

รหัสทัวร์ : SHXWTPE8
สายการบิน : Nok Scoot
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

กรกฎาคม - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 17,999.-

รหัสทัวร์ : SHXWTPE6
สายการบิน : Nok Scoot
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

พฤษภาคม - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 32,900.-

รหัสทัวร์ : SDT12 CI
สายการบิน : CHINA AIRLINE
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน

ออกเดินทาง

กรกฏาคม - สิงหาคม 2560

ราคาทัวร์ : 30,900.-

รหัสทัวร์ : SDT10
สายการบิน : CHINA AIRLINE
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน

ออกเดินทาง

กรกฏาคม - สิงหาคม 2560

ราคาทัวร์ : 22,900.-

รหัสทัวร์ : SDT06
สายการบิน : THAI VEITJET (VZ)
ระยะเวลา : 6วัน 5คืน

ออกเดินทาง

กรกฏาคม - กันยายน 2560

แพคเกจทัวร์พม่า

ราคาทัวร์ : 16,900.-

รหัสทัวร์ : MMR051 PG
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 11,900.-

รหัสทัวร์ : MMR021 PG
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 10,900.-

รหัสทัวร์ : MMR012 DD
สายการบิน : Nok Air (DD)
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : 10,900.-

รหัสทัวร์ : MMR012 SL
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 20,900.-

รหัสทัวร์ : MMR05 PG
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 19,900.-

รหัสทัวร์ : MMR05 FD
สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2560