Morning Star Travel: บริการจัดทัวร์ญี่ปุ่น จัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเก๊า และ ทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ กับแพ็จเกจทัวร์คุณภาพ ราคาคุ้มค่า บริการประทับใจ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดสัมมนา ดูงาน สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยทีมงานมืออาชีพชำนาญเส้นทางมีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ยุโรป

ติดต่อสอบถาม
morningstar-facebook
Add Line Friends

แพคเกจทัวร์เกาหลี

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มที่ 12,900.-

รหัสทัวร์ : TS-LJ
สายการบิน : JINAIR (LJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 14,900.-

รหัสทัวร์ : TR-LJ02
สายการบิน : JINAIR (LJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 14,900.-

รหัสทัวร์ : TS-LJ01
สายการบิน : JINAIR (LJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 17,900.-

รหัสทัวร์ : TW-LJ
สายการบิน : JINAIR (LJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

ธันวาคม - ปีใหม่

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 16,900.-

รหัสทัวร์ : SOR-LJ
สายการบิน : JINAIR (LJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม และปีใหม่

ราคาทัวร์ : เริ่มต้น 16,900

รหัสทัวร์ : RLJ02
สายการบิน : JINAIR (LJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาทัวร์ : 29,900.-

รหัสทัวร์ : CLXJN534
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 32,900.-

รหัสทัวร์ : CLXJK534
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 54,900.-

รหัสทัวร์ : CLTGC646
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 6วัน 4คืน

ออกเดินทาง

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 15,900.-

รหัสทัวร์ : XJ-HIPHIP
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : 48,900.-

รหัสทัวร์ : CLTGC645
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 6วัน 4คืน

ออกเดินทาง

พฤศจิกายน 2560

ราคาทัวร์ : 49,900.-

รหัสทัวร์ : CLTGC644
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 6วัน 4คืน

ออกเดินทาง

พฤศจิกายน 2560

แพคเกจทัวร์ยุโรป

ราคาทัวร์ : 39,999.-

รหัสทัวร์ :
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 39,900.-

รหัสทัวร์ : EK010
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 7 วัน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560

ราคาทัวร์ : 69,999.-

รหัสทัวร์ : EURO4
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 9 วัน

ออกเดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 52,900.-

รหัสทัวร์ : EK011
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 7 วัน

ออกเดินทาง

8 – 14 สิงหาคม 60

ราคาทัวร์ : 49,999.-

รหัสทัวร์ : Euro10.4
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 9วัน 6คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 39,900.-

รหัสทัวร์ : EK013
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 7 วัน

ออกเดินทาง

กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560

แพคเกจทัวร์จีน

ราคาทัวร์ : 18,799.-

รหัสทัวร์ : SHXWTAO4
สายการบิน : Nok Scoot
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

ออกเดินทาง

กันยายน - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 38,799.-

รหัสทัวร์ : SH3UDCY1
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES
ระยะเวลา : 8วัน 7คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : 22,799.-

รหัสทัวร์ : SH3UCTU6
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES
ระยะเวลา : 6วัน 5คืน

ออกเดินทาง

กันยายน - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 10,999.-

รหัสทัวร์ : CSMUKMG1
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : 27,999.-

รหัสทัวร์ : SHXWNKG5
สายการบิน : NOK SCOOT
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม 60

ราคาทัวร์ : 18,799.-

รหัสทัวร์ : SH3UCTU4
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

ออกเดินทาง

กันยายน - ธันวาคม 2560

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง

ราคาทัวร์ : 3,993.-

รหัสทัวร์ :
สายการบิน : Air Asia (FD)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 7,887.-

รหัสทัวร์ : HX7887
สายการบิน : HongKong Airlines
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 6,996.-

รหัสทัวร์ : CX6996
สายการบิน : CATHEY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : 2,992.-

รหัสทัวร์ : FD2992
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 4วัน 2คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 60

ราคาทัวร์ : 7,999.-

รหัสทัวร์ : ็HK018
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม 2560

ราคาทัวร์ : 8,999.-

รหัสทัวร์ : HK016
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2560

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

ราคาทัวร์ : 21,900.-

รหัสทัวร์ : TPE14
สายการบิน : EVA AIR
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม – ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 20,777.-

รหัสทัวร์ : TPE13
สายการบิน : EVA AIR
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

กันยายน – ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 25,777.-

รหัสทัวร์ : TPE11
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน

ออกเดินทาง

กันยายน – ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 21,900.-

รหัสทัวร์ : TPE10
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

ออกเดินทาง

กันยายน – ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 22,777.-

รหัสทัวร์ : TPE06
สายการบิน : NOK SCOOT
ระยะเวลา : 7วัน 5คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม – ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 23,777.-

รหัสทัวร์ : TPE05
สายการบิน : NOK SCOOT
ระยะเวลา : 7วัน 5คืน

ออกเดินทาง

ตุลาคม – ธันวาคม 2560

แพคเกจทัวร์พม่า

ราคาทัวร์ : 18,900.-

รหัสทัวร์ : MMR061
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

กันยายน - ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 12,900.-

รหัสทัวร์ : MMR052
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - ธันวาคม 2560

ราคาทัวร์ : 11,900.-

รหัสทัวร์ : MMR04
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 7,900.-

รหัสทัวร์ : MMR01
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
ระยะเวลา : 2วัน 1คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - ตุลาคม 2560

ราคาทัวร์ : 6,999.-

รหัสทัวร์ : GT-RGN DD06
สายการบิน : Nok Air (DD)
ระยะเวลา : 2วัน 1คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม 2560

ราคาทัวร์ : 9,999.-

รหัสทัวร์ : MMR001 DD
สายการบิน : Nok Air (DD)
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ออกเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2560