Morning Star Travel: บริการจัดทัวร์ญี่ปุ่น จัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเก๊า และ ทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ กับแพ็จเกจทัวร์คุณภาพ ราคาคุ้มค่า บริการประทับใจ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดสัมมนา ดูงาน สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยทีมงานมืออาชีพชำนาญเส้นทางมีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ยุโรป

ติดต่อสอบถาม
morningstar-facebook
Add Line Friends

แพคเกจทัวร์เกาหลี

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 14,900.-

รหัสทัวร์ : ZE-KR20
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

พฤาภาคม - มิถุนายน 60

ราคาทัวร์ : 29,900.-

รหัสทัวร์ : WWT-KOROZ
สายการบิน : ASIANA AIRLINES (OZ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

11-15 / 12-16 / 13-17 เมษายน 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 14,900.-

รหัสทัวร์ : HN-P2
สายการบิน : BUDGET AIRLINE (LJ/TW/7C )
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

เมษายน - พฤษภาคม 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 15,900.-

รหัสทัวร์ :
สายการบิน : JINAIR (LJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มีนาคม - พฤษภาคม 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 16,900.-

รหัสทัวร์ : HN-P9
สายการบิน : JINAIR (LJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 15,900.-

รหัสทัวร์ : ZG-KORXJ4D
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา : 4วัน 2คืน

ออกเดินทาง

มีนาคม 2560

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาทัวร์ : 39,900.-

รหัสทัวร์ : XJ11
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

พฤษภาคม 2560

ราคาทัวร์ : 38,900.-

รหัสทัวร์ : CLXJNK7D4N4
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา : 7วัน 4คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน 2560

ราคาทัวร์ : 32,900.-

รหัสทัวร์ : CLXJNK6D3N4
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา : 6วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน 2560

ราคาทัวร์ : 28,900.-

รหัสทัวร์ : CLXJN5D3N4
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน 2560

ราคาทัวร์ : 41,900.-

รหัสทัวร์ : CLXJKN5D4N4
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน

ออกเดินทาง

พฤษภาคม-มิถุนายน 60

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 28,900.-

รหัสทัวร์ : CLXJN5D3N3
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

พฤษภาคม 2560

แพคเกจทัวร์ยุโรป

ราคาทัวร์ : 29,999.-

รหัสทัวร์ : Pro Paris GF
สายการบิน : GULF AIR
ระยะเวลา : 6วัน 3คืน

ออกเดินทาง

22 - 27 มกราคม 2560

ราคาทัวร์ : 49,999.-

รหัสทัวร์ : VEURO10 EK / 8D
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 8วัน 5คืน

ออกเดินทาง

ปีใหม่ 26 ธ.ค.-2 ม.ค./27 ธ.ค.-3 ม.ค./28ธ.ค.-4 ม.ค.
มกราคม 60 : 21-18/28 ม.ค.–4 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 60: 4-11/18-25/25 ก.พ–4 มี.ค.
มีนาคม 60 4-11/18-25/25 มี.ค–1 เม.ย.

ราคาทัวร์ : 49,999.-

รหัสทัวร์ : VPRO-EK
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 7วัน4 คืน

ออกเดินทาง

มกราคม60: 20-26/27 ม.ค. – 2 กพ
กุมภาพันธ์60: 3-9/10-16/17-23/24 กพ–2มีค
มีนาคม60: 3-9/10-16/17-23/24-30 /26–1เม.ย.

ราคาทัวร์ : 62,900.-

รหัสทัวร์ : VEURO16
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 8วัน 5คืน

ออกเดินทาง

มกราคม60: 17-24 ม.ค. / 24-31 ม.ค.
กุมภาพันธ์60: 7-14 ก.พ. / 21-28 ก.พ.
มีนาคม 60:7-14 มี.ค. / 21-28 มี.ค.
26 มี.ค. – 2 เม.ย.

ราคาทัวร์ : 55,999.-

รหัสทัวร์ : VEUR019
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 8วัน 5คืน

ออกเดินทาง

ปีใหม่: 28 ธ.ค - 04 ม.ค
มกราคม60:21-28 ม.ค.
กุมภาพันธ์60: 4-11 /18-25
มีนาคม60: 4-11 /18-25/25 มี.ค. – 1 เม.ย.

ราคาทัวร์ : 58,999.-

รหัสทัวร์ : VEUR0 10.2
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน

ออกเดินทาง

25 ธ.ค. – 2 ม.ค./26 ธ.ค.-3 ม.ค.
20-28 ม.ค. / 27 ม.ค. – 4 ก.พ./3-11 ก.พ. 60
17-25 ก.พ./24 ก.พ. – 4 มี.ค./3-11 มี.ค. 60
17-25 มี.ค./24 มี.ค. – 1 เม.ย. 60

แพคเกจทัวร์จีน

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 11,777.-

รหัสทัวร์ : ZG-NKG02
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน

ออกเดินทาง

มีนาคม - เมษายน 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 9,777.-

รหัสทัวร์ : ZG-NKG01
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มีนาคม-เมษายน 2560

ราคาทัวร์ : 18,888.-

รหัสทัวร์ :
สายการบิน : Air China
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

เดือนมีนาคม - เมษายน 2560

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 17,900.-

รหัสทัวร์ : HC-HK057
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - สิงหาคม 2560

ราคาทัวร์ : 17,900.-

รหัสทัวร์ : HC-HK056
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

พฤษภาคม 2560

ราคาทัวร์ : 12,900.-

รหัสทัวร์ : HC-HK053
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

พฤษภาคม 2560

ราคาทัวร์ : 26,900.-

รหัสทัวร์ : HC-HK039
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - สิงหาคม 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 13,900.-

รหัสทัวร์ : HC-HK015
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 14,900.-

รหัสทัวร์ : HC-HK014
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

มิถุนายน - สิงหาคม 2560

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 20,777.-

รหัสทัวร์ : ZG-TPE02
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
ระยะเวลา : 6วัน 4คืน

ออกเดินทาง

เมษายน - พฤษภาคม 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 17,777.-

รหัสทัวร์ : ZG-TPE01
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มีนาคม - พฤษภาคม 2560

ราคาทัวร์ : 19,700.-

รหัสทัวร์ :
สายการบิน : Nok Scoot
ระยะเวลา :

ออกเดินทาง

ตลอดเดือนเมษายน 2560

แพคเกจทัวร์พม่า

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 13,900.-

รหัสทัวร์ : CU-PG3D2N
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน

ออกเดินทาง

มีนาคม - เมษายน 2560

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 13,900.-

รหัสทัวร์ : ZG-MDL01
สายการบิน : MYANMAR AIRLINE (8M)
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน

ออกเดินทาง

มีนาคม - กันยายน 2560

ราคาทัวร์ : 11,900.-

รหัสทัวร์ :
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ออกเดินทาง

เดือน เมษายน – กันยายน 2560