contact-banner

สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้

วันที่สอง  เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย

วันที่สาม หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง 

วันที่สี่  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก Sky Walk –  ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 13,777.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 01 – 05 กันยายน 2560
06 – 10 กันยายน 2560
13 – 17 กันยายน 2560
15 – 19 กันยายน 2560
20 – 24 กันยายน 2560
11 – 15 ตุลาคม 2560
18 – 22 ตุลาคม 2560
19 – 23 ตุลาคม 2560
21 – 25 ตุลาคม 2560
25 – 29 ตุลาคม 2560
01 – 05 พฤศจิกายน 2560
04 – 08 พฤศจิกายน 2560
08 – 12 พฤศจิกายน 2560
15 – 19 พฤศจิกายน 2560
22 – 26 พฤศจิกายน 2560
29 พ.ย. – 03 ธ.ค.2560
28 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561
สายการบิน : AIR ASIA

วันแรก กรุงเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจียเจี้ย

วันที่สอง ร้านหยก-ลำธารม้าแซ่ทอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านนวดฝ่าเท้า

วันที่สาม แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย

วันที่สี่ ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-ร้านยางพารา-เมืองโบราณฟ่งหวง

วันที่ห้า ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง-ฉางซา

วันที่หก สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 18,888.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 14 – 19 / 17 – 22 / 20 – 25 / 28 ต.ค. – 02 พ.ย.2560

04 – 09 / 11 – 16 / 18 – 23 / 25 – 30 พฤศจิกายน 2560

01 – 06 / 02 – 07 / 08 – 13 / 09 – 14 / 16 – 21 / 23 – 28 ธันวาคม 2560

27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561 / 31 ธ.ค. – 05 ม.ค.2561
สายการบิน : THAI SMILE (WE)

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง – หวู่หลง

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) – ชมวิวระเบียงแก้ว – ฉงชิ่ง

วันที่สาม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ร้านนวดผ่าเท้า – มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง(ชมภายนอก) – หงหยาต้ง

วันที่สี่ วัดลั๋วฮ่าน – ร้านผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ ANION – ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 13,888.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 15 – 18 / 22 – 25 / 29 ก.ย. – 02 ต.ค.2560

06 – 09 / 13 – 16 / 15 – 18 / 22 - 25 / 27 – 30 / 29 ต.ค. – 01 พ.ย.2560

03 – 06 / 05 – 08 / 10 – 13 / 12 – 15 / 17 – 20 / 19 – 22 / 24 – 27 / 26 – 29 พฤศจิกายน 2560

01 - 04 / 03 – 06 / 08 – 11 / 10 – 13 / 15 – 18 / 17 – 20 / 22 – 25 / 24 – 27 / 29 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561
สายการบิน : THAI AIRWAY INTERNATIONAL

วันแรก  กรุงเทพฯ-เฉินตู-เม่าเสี้ยน

วันที่สอง  เม่าเสี้ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)-เม่าเสี้ยน

วันที่สาม เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ฉวนจู่ซื่อ

วันที่สี่  ฉวนจู่ซื่อ-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) ร้านหยก-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่ห้า  ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-เฉินตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-เฉินตู 

วันที่หก   ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณจินหลี่-เฉินตู-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 33,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 18-23 / 19-24 ตุลาคม 2560
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES

วันแรก  กรุงเทพฯ –เฉินตู

วันที่สอง เฉินตู-ฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบราณปิ่งอัน

วันที่สาม  ฉื้อสุ่ย-น้ำตกฉื้อสุ่ย(รวมรถแบตเตอรี่)-พิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตเหล้าขาว“หลู่โจวเหล่าเจียว”  – พระสังกัจจายน์-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)

วันที่สี่ เฉินตู-ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTERร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่ – ร้านหมอนโอโซน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่ห้า  ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านผ้าไหม-เฉินตูกรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 16,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ตุลาคม 2560 : 11-15 / 18-22 / 25-29

พฤศจิกายน 2560 : 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26

29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2560 : 06-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31
สายการบิน : AIR CHINA

วันแรก  กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-798 ART ZONE-สนามบินปักกิ่ง-ฮาร์บิน

วันที่สอง  ร้านขายเสื้อกันหนาว-เกาะพระอาทิตย์-สวนเสือไซบีเรีย-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)

วันที่สาม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหงสวนสตาลิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย-ช้อปปิ้งถนนจงยาง-ฮาร์บิน-ปักกิ่ง

วันที่สี่  จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กงร้านนวดเท้า-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฟูจิ่ง

วันที่ห้า ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนก และสนามกีฬาว่ายน้ำ-สนามบินปักกิ่ง

วันที่หก ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 36,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 27 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561
28 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
30 ธันวาคม 2560 – 04 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2560 – 05 มกราคม 2561
สายการบิน : NOK SCOOT

วันแรก สนามบินดอนเมือง-นานกิง-อู๋ซี

วันที่สอง อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน ถนนนานกิง

วันที่สาม สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

วันที่สี่ ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

วันที่ห้า ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-นานกิง-สนามบินดอนเมือง

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 22,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 18-22 / 19-23 ตุลาคม 2560
09-13 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561
29 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
30 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561

สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES

วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง

วันที่สอง   คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ผานโจว-จู๋ไห่(ทะเลไผ่)-หมู่บ้านถั่วเล่อ (Tuole Village) หุบเขาเทวดาต๋าลา

วันที่สาม  หุบเขาเทวดาต๋าลา-ทุ่งดอกไม้เจ็ดสี-อุทยานแห่งชาติภูเขาเทพธิดา(เหนียงเหนียงซาน)-ระเบียงภาพที่ราบสูง-ล่องเรือลำน้ำเจียงหยวน-ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม

วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติภูเขาเทพธิดา(เหนียงเหนียงซาน)-สะพานสวรรค์เทียนเซิงเฉียว-ลิ่วเชอเหอแคนยอน-คุนหมิง

วันที่ห้า สวนน้ำตกเมืองโบราณกวนตู้-อิสระช้อปปิ้ง-ถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 23,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 2-6 พฤศจิกายน 2560
สายการบิน : THAI SMILE (WE)

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฉางซา

วันที่สอง  ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน

วันที่สาม  ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยาพารา

วันที่สี่ ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย

วันที่ห้า เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตู สวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านใบชา-โชว์นางจิ้งจอกขาว

วันที่หก จางเจียเจี้ย-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 20,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 13-18 / 15-20 ตุลาคม 2560
20-25 / 22-27 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
10-15 / 24-29 พฤศจิกายน 2560
08-13 ธันวาคม 2560 (วันรัฐธรรมนูญ)
15-20 / 22-27 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561
29 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561
30 ธันวาคม 2560 – 04 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2560 – 05 มกราคม 2561
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ร้านไข่มุก  สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน

วันที่สาม อู๋ซี-ร้านผ้าไหม-หังโจว–ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา

วันที่สี่  หังโจว-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน

วันที่ห้า  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ถนนนานกิง-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 14,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 15-19 / 22-26 พฤศจิกายน 2560
13-17 / 27-31 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561
30 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561