contact-banner

สายการบิน : Nok Scoot

วันแรก สนามบินดอนเมือง-ชิงเต่า

วันที่สอง สะพานจ้านเฉียว-ถนนอาหารพี่ฉายย่วน-โบสถ์ St. Emil (ชมภายนอก)-พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน-ร้านถ่านไม้ไผ่-ช้อปปิ้งถนนไท่ตง 

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์ชิงเต่า-ร้านผ้าไหม-เสี่ยวอี๋ซาน-โรงงานเบียร์ชิงเต่า

วันที่สี่  ถนนแปดสาย-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า-ร้านไข่มุก-ชิงเต่า-สนามบินดอนเมือง

ราคาทัวร์ : 18,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 12-15 กันยายน 2560
17-20 ตุลาคม 2560
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES

วันแรก  กรุงเทพฯ-เฉินตู

วันที่สอง เฉินตู-เมืองหย่าอัน-เมืองตันปา-หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ)

วันที่สาม  หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่-หมู่บ้านทิเบตจงลู่ (รวมรถท้องถิ่น)-ตันปา-ถ่ากง-ทุ่งหญ้าถ่ากง-วัดถ่ากง – มืองซินตูเฉียว 

วันที่สี่  ซินตูเฉียว-หย่าเจียง-หลี่ถัง-เต้าเฉิง

วันที่ห้า  ป่าชิงหยาง-เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)-วัดกงกาหล่างจี๋หลิ่ง-เต้าเฉิง-ย่าติง

วันที่หก  อุทยานย่าติง (รวมรถอุทยาน+รถรถแบตเตอรี่)-วัดชงกู่-ทุ่งหญ้าลั่วหรง-เต้าเฉิง

วันที่เจ็ด  เต้าเฉิง-เฉิงตู-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่แปด ถนนโบราณจินหลี่-เฉินตู-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 38,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 28 สิงหาคม-04 กันยายน 2560
04 -11 / 18-25 กันยายน 2560
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES

วันแรก กรุงเทพฯ-เฉินตู

วันที่สอง เฉินตู – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว      

วันที่สาม  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) ** เดือนตุลาคมรวมรถเหมาในอุทยาน **

วันที่สี่  จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เมืองตูเจียงเยี่ยน

วันที่ห้า ตูเจียงเยี่ยน-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนโอโซน – ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่หก ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนโบราณจินหลี่-เฉินตูกรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 22,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 08-13 / 15-20 / 22-27 กันยายน 2560
13-18 / 20-25 ตุลาคม 2560
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES

วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-อำเภอป่าหิน

วันที่สอง  อำเภอป่าหิน-ผู่เจ่อเฮย-อุทยานผู่เจ่อเฮย-ล่องเรือชมทะเลสาบ-ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม-ถ้ำคบเพลิง-สระบัว

วันที่สาม  ผู่เจ่อเฮย-ป่าหินดำ-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง-ร้านหยก

วันที่สี่  ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดหยวนทง-ร้านใบชา-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 10,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : วันที่ 28-31 สิงหาคม 2560
03-06 / 16-19 กันยายน 2560
สายการบิน : NOK SCOOT

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-นานกิง-อู๋ซี

วันที่สอง  อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง

วันที่สาม  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ)

วันที่สี่  ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

วันที่ห้า  ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-นานกิง-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ราคาทัวร์ : 27,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 18-22 / 19-23 ตุลาคม 60
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES

วันแรก  กรุงเทพฯ –เฉินตู

วันที่สอง  ร้านใบชา-เมืองโบราณหวงหลงซี-เฉินตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว

วันที่สาม  ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-ง้อไบ๊-เฉินตู-ร้านนวดเท้า

วันที่สี่  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพาราถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่ห้า  ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-เฉินตูกรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 18,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 06-10 / 13-17 / 20-24 กันยายน 2560
11-15 / 25-29 / 18-22 ตุลาคม 2560
17-21 พฤศจิกายน 2560
01-05 / 22-26 ธันวาคม 2560
สายการบิน : THAI SMILE (WE)

วันแรก   กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย

วันที่สอง  ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา

วันที่สาม  ร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านหยก-ร้านใบชา

วันที่สี่  จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 11,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 13-16 / 20-23 / 27-30 สิงหาคม 60
03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 กันยายน 60
22-25 ตุลาคม 60 (วันปิยมหาราช)
12-15 / 17-20 / 19-22 / 26-29 พฤศจิกายน60
03-06 ธันวาคม 60 (วันพ่อแห่งชาติ)
17-20 / 24-27 ธันวาคม 60
29 ธันวาคม 60 – 01 มกราคม 61
30 ธันวาคม 60 – 02 มกราคม 61
31 ธันวาคม 60 – 03 มกราคม 61
สายการบิน : Hainan Airlines

วันแรก  กรุงเทพฯ – ไหโข่ว

วันที่สอง    ไหโข่ว-เมืองโบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-เมืองซานย่า-  หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว-สวนกุหลาบ (รวมรถราง)

วันที่สาม   อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ร้านสินค้าพื้นเมือง-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่- ร้านเยื่อไผ่

วันที่สี่  ร้านใบชา-ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน-สุสานไหลุ่ย-ถนนคนเดินฉีโหลว

วันที่ห้า   ไหโข่ว-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 16,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 02-06/16-20 มิ.ย 60
09-13 /มิ.ย.60
23-27 มิ.ย. 60
สายการบิน : THAI SMILE (WE)

วันแรก    กรุงเทพฯ-ฉางซา

วันที่สอง  ฉางซา-หนิงเซียง-วัดหมี่หยิน-จางเจี้ยเจี้ย

วันที่สาม สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก-ภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย

วันที่สี่  ร้านผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์-ร้านใบชา

วันที่ห้า  จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-ฉางซา-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 16,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 22-26 พฤศจิกายน 2560
20-24 ธันวาคม 2560
27-31 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
สายการบิน : THAI SMILE (WE)

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง  กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ซีอาน-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-สวนวัดถังต้าฉือเอิน

วันที่สาม  กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซีกำแพงเมืองโบราณ-ร้านผีซิว-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม – โชว์ราชวงศ์ถัง

วันที่สี่  ร้านผ้าไหม-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ซีอาน-เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว

วันที่ห้า  เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 16,999

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 12-16 สิงหาคม 2560 (วันแม่)
26-30 สิงหาคม 2560
09-13 กันยายน 2560
14-18 ตุลาคม 2560
21-25 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
28 ธันวาคม 2560-01 มกราคม 2561