contact-banner

สายการบิน : Emirates Airline (EK)

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ       

วันที่สอง มหานครปารีส

วันที่สาม ปารีส – บรัสเซล (เบลเยี่ยม)

วันที่สี่ บรัสเซล – ไฮเดลเบิร์ก – โคโลญจน์ (เยอรมนี)

วันที่ห้า โคโลญจน์ – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์)

วันที่หก อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ (ประเทศไทย)

ราคาทัวร์ : 39,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 12-18 ต.ค. / 19-25 ต.ค. 2560
สายการบิน : Emirates Airline (EK)

วันที่หนึ่ง  กรุงเทพ

วันที่สอง  ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช

วันสาม     La Vallee Village Outlet  – แกลลอเรียลาฟาแยตต์

วันสี่          เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม

                 จัตุรัสกรองปลาซ

วันห้า        เมืองรอตเทอร์ดาม – บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส – เมืองอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก

วันหก       หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – จัตุรัสแดม – สนามบิน

วันที่เจ็ด   ดูไบ-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 39,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง :
1 – 7 / 14 – 20 ก.ย. 60
18 – 24 ต.ค. 60
8 – 14 พ.ย. 60
สายการบิน : Emirates Airline (EK)

วันแรก   กรุงเทพฯ

วันที่สอง  กรุงเทพฯ – ปารีส (ฝรั่งเศส) – ชมเมือง

วันที่สาม  พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาตามูซ – ชมเมือง

วันที่สี่  ปารีส – รถไฟ TGV – ดีจอง – อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่ห้า  อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงฟราวน์ – ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่หก ลูเซิร์น – FOX TOWN OUTLET – มิลาน (อิตาลี) – เวนิส (อิตาลี)

วันที่เจ็ด  เวนิส  – ปิซ่า (อิตาลี)

วันที่แปด  ปิซ่า – โรม (อิตาลี) – ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันที่เก้า กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 69,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : พฤศจิกายน 60 : 11-19 / 25 – 3 ธันวาคม 60

ธันวาคม 60 : 2-10 / 5-13

26 ธ.ค. – 3 ม.ค. / 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. / 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. 60
สายการบิน : Emirates Airline (EK)

วันแรก   กรุงเทพฯ-ดูไบ

วันที่สอง  ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-แกลลอเรียลาฟาแยตต์-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้าปลอดภาษีล่องเรือบาโตมูซ

วันที่สาม La Vallee Village Outlet-แรงส์-มหาวิหารแรงส์-ประตูชัยประจำเมืองแรงส์

วันที่สี่ กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก

วันที่ห้า แองเกิลเบิร์ก-ทิตลิส-ถ้ำน้ำแข็ง-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน(สวิสฯ)

วันที่หก  อินเทอลาเก้น-ซูริค

วันที่เจ็ด  ดูไบ-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 52,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 8 – 14 สิงหาคม 60
สายการบิน : Emirates Airline (EK)

วันแรก  กรุงเทพฯมิวนิค

วันที่สอง มิวนิคปราสาทนอยชวานสไตน์

วันที่สาม  ซาลบูร์ก-ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ

วันที่สี่ คาโรวีวารี่ – ปราก

วันที่ห้า  เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บาติสลาวา(สโลวาเกีย)

วันที่หก  PARNDOF OUTLEET – บูดาเปสต์

วันที่เจ็ด บูดาเปสต์

วันที่แปด  บูดาเปสต์ – กรุงเทพฯ

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาทัวร์ : 49,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ก.ย. 60 : 29–7 ต.ค. 60

ต.ค. 60 : 6-14 / 7-15 / 11 – 19 / 11-19 / 21-29 /13-21 /28 - 5 พ.ย. 60

พ.ย. 60 : 4-12 /18-26

ธ.ค. 60 : 2-10 / 5-13 / 3-11

26 ธ.ค.-3 ม.ค. /27 ธ.ค.-4 ม.ค. 28 ธ.ค.-5 ม.ค. /29 ธ.ค.-6 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 7 ม.ค. 60
สายการบิน : Emirates Airline (EK)

วันแรก กรุงเทพฯ

วันที่สอง ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน

วันที่สาม ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท

วันที่สี่  ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ

วันที่ห้า  ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์

วันที่หก  ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์

วันที่เจ็ด  ดูไบ-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 39,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 27 ก.ค. – 2 ส.ค. 60
10 – 16 ส.ค. 60
24 - 30 ส.ค. 60
1 – 7 / 14 - 20 / 20 – 26 ก.ย. 60
5 – 11 / 11 – 17 / 12 – 18 / 18 -24 / 19 – 25 ต.ค. 60
1 – 7 / 16 – 22 / 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 60
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก – กรุงเทพฯ- แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน)

วันที่สอง – แฟรงค์เฟิร์ท-ไฮเดลเบิร์ก-ทะเลสาบทิทิเซ่-ป่าดำ

วันที่สาม – ป่าดำ-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น

วันที่สี่ – ฟุสเซ่น-อินสบรุค(ออสเตรีย)-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่ห้า – ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น -ลูเซิร์น

วันที่หก – ลูเซิร์น-สตราสบรูก์ (ฝรั่งเศส)-รถไฟด่วน ทีจีวี-ปารีส

วันที่เจ็ด – ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-ช้อปปิ้ง

วันที่แปด – ปารีส-กรุงเทพฯ

วันที่เก้า – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 76,900 -

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ตุลาคม : 21-29
ธันวาคม : 03-11
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก  กรุงเทพฯ

วันที่สอง   ซูริค-น้ำตกไรน์-เบิร์น

วันที่สาม   เบิร์น-กลาเซียร์ 3000-เวเว่ย์-มงเทรอซ์

วันที่สี่  มงเทรอซ์-เซอร์แมท-รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น-ทาช

วันที่ห้า  ทาช-โลซานน์-เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น

วันที่หก  อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น-ซูริค

วันที่เจ็ด  ซูริค-กรุงเทพฯ

วันที่แปด   กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 79,900-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 05-12 ธันวาคม 2560
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก – กรุงเทพฯ

วันที่สอง – ซูริค-น้ำตกไรน์-เบิร์น

วันที่สาม – เบิร์น-กลาเซียร์ 3000-เวเว่ย์-มงเทรอซ์

วันที่สี่ – มงเทรอซ์-เซอร์แมท-รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น-เซอร์แมท

วันที่ห้า – เซอร์แมท-โลซานน์-เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น

วันที่หก – อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น-ซูริค

วันที่เจ็ด – ซูริค-กรุงเทพฯ

วันที่แปด – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 85,900

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : กันยายน: 16-23
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก – กรุงเทพฯ

วันที่สอง – สนามบินซูริค-ลูเซิร์น-ยอดเขาพิลาตุส-อินเทอร์ลาเก้นฃ

วันที่สาม – อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-มงเทรอซ์

วันที่สี่ – มงเทรอซ์-กลาเซียร์ 3000-เวเว่ย์-ทาช-เซอร์แมท

วันที่ห้า – เซอร์แมท-รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น-ทาช-ลูเซิร์น

วันที่หก – ลูเซิร์น-แองเกิลเบิรก์-ยอดเขาทิตลิส-ซูริค

วันที่เจ็ด – ซูริค-กรุงเทพฯ

วันที่แปด – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 89,900

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : กันยายน :16-23