contact-banner

สายการบิน : Air Asia (FD)

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – จูไห่

วันที่สอง จูไห่ วัดผู่ถอ ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ  

วันที่สาม  จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian – The Venetian Casino – มาเก๊า – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 3,993.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 17 – 19 ต.ค.60
18 – 20 ต.ค.60
23 – 25 ต.ค.60
24 – 26 ต.ค.60
สายการบิน : HongKong Airlines

วันแรก  สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – พระใหญ่นองปิง – เซินเจิ้น

วันที่สอง เซินเจิ้น – จำลองเมืองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน พิเศษ – โชว์ม่านน้ำ

วันที่สาม    เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วิคตอเรียพ้อยท์ – อ่าวรีพลัสเบย์ – วัดแชกง – จิวเวอร์รี่ – กรุงเทพฯ

วันที่สี่  กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 7,887.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ส.ค.60 : 19-22 / 19-22 / 24-27 / 24-27 / 24-27 / 25-28 / 25-28 / 26-29 / 31 - 3 ก.ย.

ก.ย.60 : 7-10 / 8-11 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 23-26

พ.ย.60 : 2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 / 30 – 3 ธ.ค.
สายการบิน : CATHEY PACIFIC (CX)

วันแรก สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-ช้อปปิ้งซิตตี้เกท เอ๊าเลท (Option: กระเช้านองปิง 360)- เซินเจิ้น (รถไฟ)

วันที่สอง  เซินเจิ้น – จำลองเมืองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์  – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน พิเศษ – โชว์ม่านน้ำ

วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง (หัวหน้าทัวร์พาช้อปปิ้ง) – เซินเจิ้น  – ช้อปปิ้งหล่อหวู่    

วันที่สี่  เซินเจิ้น  –  ฮ่องกง  –  วิคตอเรียพ้อยท์ – อ่าวรีพลัสเบย์ –  วัดแชกง – จิวเวอร์รี่  – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 6,996.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : สิงหาคม 2560 : 1 – 4 / 6 – 9 / 13 – 16 / 20 – 23 / 22 – 25 / 27 – 30

กันยายน 2560 : 03 – 06 / 07 – 10 / 09 – 12 / 10 – 13 / 16 – 19 / 17 - 20 / 21 - 24 / 23 - 26 / 24 – 27
สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก  สนามบินอู่ตะเภา – มาเก๊า – จูไห่

วันที่สอง  จูไห่ – วัดผู่ถอ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ  

วันที่สาม   จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian – The Venetian Casino – มาเก๊า – กรุงเทพฯ

วันที่สี่  กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 2,992.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ตุลคาคม 60 : 12 – 15 / 19 – 22

พฤศจิกายน 60 : 02 – 05/ 09 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26

30พ.ย – 03 ธันวาคม 60

ธันวาคม 60 : 07 – 10 / 14 – 16 / 21 – 24
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)

วันแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้น

วันที่สอง       เซินเจิ้น –พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น -จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์ –ช้อปปิ้งตงเหมิน- โชว์น้ำแบบ 3 D

วันที่สาม       เซินเจิ้น – วัดแชกุงหมิว –วัดหวังต้าเซียน- อิสระช้อปปิ้งนาธาน- สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

 

ราคาทัวร์ : 7,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 16-18/23-25 สิงหาคม
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่

วันที่สอง  เซินเจิ้น-ร้านผ้าไหม ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ-จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์-ช้อปปิ้งตงเหมิน-โชว์น้ำแบบ 3 D

วันที่สาม   เซินเจิ้น – วัดแชกุง –ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน- สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 8,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 4-6/17-19/18-20/24-26/25-27 สิงหาคม 2560
1-3/8-10/15-17/22-24 กันยายน 2560
สายการบิน : CATHEY PACIFIC (CX)

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –Citygate Outlet –เกาะลันเตา –เซินเจิ้น

วันสอง  ผ้าไหม – หยก – บัวหิมะ –วัดกวนอู – ตลาดหล่อวู–โชว์ม่านน้ำ 3D

วันสาม  ฮ่องกง –วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮุงฮัม)–วัดแชกง –จิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบิน

ราคาทัวร์ : 9,900-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 60
07 – 09 / 14 – 16 มิถุนายน 2560
04–06/07–09/23–25/29-31กรกฎาคม 2560
05–07/16–18/26–28 สิงหาคม 2560
02–04/16–18/23–25 กันยายน 2560
สายการบิน : CATHEY PACIFIC (CX)

วันแรก  กรุงเทพฯ –  ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360องศา* – พระใหญ่ลันเตา  –   เซินเจิ้น

วันที่สอง  เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก- ช้อปปิ้งหลอหวู่-โชว์น้ำ 3D Mangrove Groove

วันที่สาม  เซินเจิ้น –ฮ่องกง- รีพัลเบย์ -วัดแชกงหมิว- โรงงานจิวเวอรี่-อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง- กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 12,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 กันยายน 2560
6-8 / 24-26 / 25-27 / 27-29 ตุลาคม 2560
3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 พฤศจิกายน 2560
17-19 / 18-20 / 24-26 /25-27 พฤศจิกายน 2560
12-14 สิงหาคม / 13-15 / 20-22 ตุลาคม 2560
29-31 / 30 ธ.ค.60 – 1 ม.ค.61 / 31 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  – เซินเจิ้น  – ช้อปปิ้งหล่อวู่

วันที่สอง  Lotus Hill Park-อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง –Mineral Museum-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)

วันที่สาม เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน –Jewelry Factory-ศูนย์หยกและสมุนไพร- ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

วันที่สี่ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย – สนามบิน – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 10,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 08-11/ 10-13 / 15-18 มิ.ย.60
17-20/ 22-25/ 24-27 มิ.ย./ 29มิ.ย.-02 ก.ค. 60
สายการบิน : CATHEY PACIFIC (CX)

วันแรกฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น

วันสอง เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งสินค้า OTOP–วัดกวนอู–ช้อปปิ้งตลาดหล่อวู– ชมโชว์ม่านน้ำ 3D

วันสามฮ่องกง – วัดแชกง –จิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบิน

ราคาทัวร์ : 10,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 04 – 06, 13 – 15 มิถุนายน / 05 – 17, 11 – 13, 26 – 28 กรกฏาคม
09 – 11, 19 – 21 สิงหาคม / 08 – 10 กันยายน