บริษัท มอร์นิ่ง สตาร์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2550 ใบอนุญาตเลขที่ 11/04847 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านบริการนำเที่ยวครบวงจร อาทิเช่น

จัดทัวร์สัมมนาหรือประชุมเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ
รับจองตั๋วเครื่องบิน
ปรึกษาด้านการยื่นวีซ่า
บริการล่ามจีน และเกาหลี

บริหารงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านบริการนำเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลกมามากกว่า 15 ปี นอกจากนี้

บริษัทฯ เน้นความสำคัญในเรื่องของคุณภาพการบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร และบุคลากรให้เป็นหนึ่งในด้านบริการนำเที่ยว และเป็นเสมือนทูตทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุดจากบริการของเรา ในราคาที่ยุติธรรม

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 941/18 ซอยลาดพร้าว 87  แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-9320867-8
โทรสาร: 02-932-0691

เว็บไซด์: www.morningstartravel.co.th

อีเมล : info [at] morningstartravel.co.th