ทัวร์ญี่ปุ่น: HAPPY NEW YEAR IN TOKYO 5D3N

สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – นาริตะ

วันที่สอง นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น – EARTH QUAKE MUSEUM – โอชิโนะฮัคไค – โอไดบะ

วันที่สี่ วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ

วันที่ห้า เมืองเก่าซาวาระ – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 59,900.-
ออกเดินทาง : 28 ธ.ค. 60- 01 ม.ค. 61

ทัวร์ฮ่องกง: ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3วัน

สายการบิน : CATHEY PACIFIC (CX)

วันแรก กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เซิ่นเจิ้น

วันที่สอง เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา

วันที่สาม จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ออกเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 : 10 – 12

ธันวาคม 2560 : 02 – 04 / 09 – 11 / 15 - 17 / 16 – 18

มกราคม 2561 : 06 – 08 / 13 – 15

กุมภาพันธ์ 2561 : 03 – 05

มีนาคม 2561 : 17 – 19 / 24 – 26

ทัวร์ฮ่องกง: มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4วัน3คืน

สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่

วันที่สอง  ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ

วันที่สาม วัดผู่โถว – เซิ่นเจิ้น – Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่

วันที่สี่ เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ออกเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 : 02-05 / 04-07 / 09-12 / 11-14 / 16-19 / 18-21 / 23-26 / 25-28
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 / 31 ธ.ค. 60– 03 ม.ค. 61

มกราคม 2561 : 11-14 / 25-28

กุมภาพันธ์ 2561 : 01-04

มีนาคม 2561 : 03-06 / 08-11 / 10-13 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 22-25 / 23-26 / 24-27
31 มี.ค. – 3 เม.ย. 61

เมษายน 2561 : 19-22 / 20-23 / 21-24
28 เม.ย. – 1 พ.ค. 61

พฤษภาคม 2561 : 03-06 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21 / 19-22

ทัวร์เกาหลี: WINTER LIGHT IN KOREA 5D3N

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ร่วมสนุกเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง  – เทศกาลไฟประดับ Garden of The Morning Calm – สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่

วันที่สาม ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N SEOUL TOWER

วันที่สี่ ศูนยสมุนไพรโสม – น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบกกุง – COSMETIC – DUTY FREE GREVIN SEOUL – ตลาดเมียงดง

วันที่ห้า ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ถนนฮงแด – PAJU OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 22,900.-
ออกเดินทาง : มกราคม 2561 : 01 – 05 / 02 - 06 / 03 - 07 / 04 - 08 / 05 - 09 / 06 – 10 / 07 - 11 / 08 - 12
09 - 13 / 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 / 16 - 20 / 17 - 21
18 - 22 / 19 - 23 / 20 - 24 / 21 - 25 / 22 - 26 / 23 – 27 / 24 - 28 / 25 - 29
26 - 30 / 27 - 31 / 28 ม.ค. - 01 / 29 ม.ค. - 02 / 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2561

กุมภาพันธ์ 2561 : 01 – 05 / 02 – 06 / 03 – 07 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 19 – 23

ทัวร์เกาหลี: FISHING & SKI IN KOREA 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – สกีรีสอร์ท

วันที่สาม ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหลี – N SEOUL TOWER – รร.โซล

วันที่สี่ สมุนไพรฮอตเกนามู – น้ำมันสน – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกซูกุง – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง

วันที่ห้า ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 19,900.-
ออกเดินทาง : มกราคม 2561 : 04 – 08 / 05 - 09 / 06 - 10 / 07 – 11 / 08 – 12 / 09 - 13 / 10 - 14 / 11 - 15
12 - 16 / 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 / 16 - 20 / 17 - 21 / 18 - 22 / 19 - 23
20 - 24 / 21 - 25 / 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 25 - 29 / 26 - 30 / 27 - 31
28 ม.ค. – 01 ก.พ. / 29 ม.ค. – 02 ก.พ. / 30 ม.ค. – 03 ก.พ. / 31 ม.ค. – 04 ก.พ.

กุมภาพันธ์ 2561 : 01 – 05 / 02 - 06 / 03 - 07 / 04 - 08 / 05 - 09 / 06 - 10 / 07 - 11 / 08 - 12
09 - 13 / 10 - 14 / 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 / 16 - 20
17 - 21 / 18 - 22 / 19 - 23 / 20 - 24 / 21 - 25 / 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28
25 ก.พ. – 01 มี.ค / 26 ก.พ. – 02 มี.ค. / 27 ก.พ. – 03 มี.ค / 28 ก.พ. – 04 มี.ค.

ทัวร์เกาหลี: SNOW FISHING IN KOREA 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน

วันที่สอง ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – EVERLAND – รร.โซล

วันที่สาม เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – น้ำมันสน – COSMETIC  – N SEOUL TOWER – ศูนย์สมุนไพรโสม   DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล

วันที่สี่ พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรฮอตเก  นามู – PAJU OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบิน)

วันที่ห้า สนามบินอินชอน  – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 17,900.-
ออกเดินทาง : มกราคม 2561 : 07 - 11 / 08 - 12 / 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 / 14 - 18 / 17 – 21 / 18 - 22
19 - 23 / 20 - 24 / 24 - 28 / 25 - 29 / 26 - 30 / 27 - 31

กุมภาพันธ์ 2561 : 01 – 05 / 02 - 06 / 03 - 07 / 07 - 11 / 08 - 12 / 09 - 13 / 10 - 14 / 14 - 18
15 - 19 / 16 - 20 / 17 - 21 / 21 - 25 / 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 28 ก.พ. – 04 มี.ค.

ทัวร์เกาหลี: ICE FREEZING IN KOREA 4D3N

สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ซูวอน

วันที่สอง ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD

วันที่สาม COSMETIC OUTLET – น้ำมันสน – ศูนย์โสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE – หอคอยโซลทาวเวอร์ – ตลาดเมียงดง – รร.โซล

วันที่สี่ ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 16,900.-
ออกเดินทาง : มกราคม 2561 : 2 – 5 / 3 – 6 / 4 – 7 / 5 – 8 / 6 – 9 / 7 – 10 / 8 – 11 / 9 – 12 / 10 – 13
11 – 14 / 12 – 15 / 13 – 16 / 14 – 17 / 15 – 18 / 16 – 19 / 17 – 20 / 18 – 21
19 – 22 / 20 – 23 / 21 – 24 / 22 – 25 / 23 – 26 / 24 – 27 / 25 – 28 / 26 – 29
27 – 30 / 28 – 31 / 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ / 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์ 2561 : 06 - 09 กุมภาพันธ์ 256101 - 04 / 02 - 05 / 03 - 06 / 04 - 07 / 05 - 08
07 - 10 / 08 - 11 / 09 - 12 / 10 - 13 / 11 - 14 / 12 - 15 / 13 - 16 / 14 - 17
15 - 18 / 16 - 19 / 17 - 20 / 18 - 21 / 19 - 22 / 20 - 23 / 21 - 24 / 22 - 25
23 - 26 / 24 - 27 / 25 - 28 / 26 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม / 27 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม
28 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม

ทัวร์ญี่ปุ่น: หนาวแล้วที่ฟูจิ BY XJ 5D3N

สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –ออนเซน

วันที่สาม ลานสกีตั่งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน –  โตเกียว  – วัดอาซากุซ่า – ชินจูกุ

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดีสนีย์รีสอร์ท สามารถเลือกได้ ระหว่าง ดิสนี่แลนด์ หรือ ดิสนี่ย์ซี   ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – ประเทศไทย 

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 28,900.-
ออกเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 : 02-06 / 07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 พฤศจิกายน 2560
28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 / 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2560 : 5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-30 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2560

ทัวร์ฮ่องกง : พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–หมูบ้านนองปิง–อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet

วันที่ 2 ติ่มซำ–รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว–วัดหว่องไต๋สิน– ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต

วันที่ 3 ติ่มซำ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 14,900.-
ออกเดินทาง : ธันวาคม 2560 : 07 – 09 / 16 – 18

มกราคม 2561 : 05 – 07 / 12 – 14 / 26 – 28

กุมภาพันธ์ 2561 :03 – 05

มีนาคม 2561 : 02 – 04 / 09 – 11 / 16 – 18 / 23 – 25

ทัวร์ฮ่องกง: EASY COUNTDOWN IN HONGKONG 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หาดรีพลัสเบย์ – วัดหมั่นโม – ขึ้นรถรางพีคแทรม  

วันที่ 2 ติ่มซำ – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล

วันที่ 3 ติ่มซำ – กระเช้านองปิง –  อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 27,900.-
ออกเดินทาง : 30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61